SKN is dé onafhankelijke servicekosten specialist

Onder het SKN-Keurmerk zijn servicekosten Transparant, Correct, Duidelijk en Duurzaam voor zowel huurder als verhuurder.

SKN Track Record

710
gecontroleerde gebouwen
4.900.000 m² gecontroleerd metrage

Kernwaarden & het SKN-Keurmerk

Transparant: tussen huurder en verhuurder bestaat 100% openheid aangaande alle onderliggende servicekosteninformatie.

Duidelijk: servicekosten laten geen misverstanden ontstaan tussen huurder en verhuurder als de SKN spelregels zijn toegepast.

Correct: servicekosten zijn in overeenstemming met afspraken uit de huurovereenkomst en geldige wet – en regelgeving (compliance).

Duurzaam: het in evenwicht brengen van mens, milieu en economie (ofwel People, Planet, Profit), zodat een kringloop ontstaat die oneindig vol te houden (sustainable) is.

SKN onderscheidt in haar beoordeling 7 kostencategorieën.
Gezamenlijk vormen deze categorieën ons logo.

Kostencategorieën

Om de spelregels gemakkelijk te maken, heeft SKN haar diensten onderverdeeld in kostencategorieën. Per categorie wordt een uitleg gegeven aan de hand van de kernwaarden: Transparant, Correct, Duidelijk en Duurzaam.

Energie

Kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas, water of andere energie (bijv. stadswarmte of WKO).

Onderhoud installaties en bouwkundige zaken

De kosten voor onderhoud, keuringen en eventuele inspectie. Ook werkzaamheden die beschouwd worden als kleine herstellingen waaronder gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet vallen onder de rubricering ‘installatieonderhoud’. Kosten van bouwkundige zaken betreffen bijv. vervangen van lampen en- binnen schilderwerk in de algemene ruimten.

Receptie, huismeester en beveiliging

De kosten ten behoeve van de receptiediensten, huismeester en beveiligingsdiensten. De laatste kostenpost betreft alarmopvolging, brand- en sluitrondes en sleutelbeheer.

Terrein, groenonderhoud en vuilverwerking

Dit zijn kosten die samenhangen met onderhoud aan buitenterrein, een gemeenschappelijke tuin of groenvoorziening, zoals maaien van gras en het snoeien van beplanting. Onder vuilverwerking wordt verstaan het afvoeren van vuil door bijv. het beschikbaar stellen van vuilniscontainers.

Schoonmaak, glasbewassing, gevelreiniging en sanitaire middelen

Dit zijn kosten die samenhangen met: (a) het schoonmaken van entrees, algemene ruimten trappenhuizen, (b) de glasbewassing van de algemene ruimten en buitenpuien als mede gevelreiniging, (c) de sanitaire voorzieningen (handdoekautomaten, toiletpapier, zeep, etc. in algemene ruimten en (d) ongediertebestrijding.

Vaste lasten

Kosten voor de eventueel afgesloten glasverzekering en diverse gemeentelijke heffingen.

Administratiekosten

Voor de inkoop, het controleren van het geleverde dienstenpakket, het verzorgen van de administratie en het opstellen van de servicekostenafrekening wordt een administratievergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt maximaal 5% van de werkelijke kosten.

Actueel

Wijziging btw op servicekosten

12 april

Per 1 januari 2025 gaat er flink wat wijzigen qua btw op servicekosten. …

Wij zijn ontzettend trots op onze grote klantenkring

15 maart

Wij zijn ontzettend trots op onze grote klantenkring. Het laatste jaar heeft Servicekosten Nederland, naast haar bestaande opdrachtgevers, weer vele nieuwe opdrachtgevers mogen verwelkomen zoals Nationale Nederlanden, ScaleHub Offices, Baker McKenzie en IKNL….

Recensies

Deloitte

“SKN adviseert en ondersteunt Deloitte al enkele jaren bij het controleren van haar servicekostenafrekeningen. Dit biedt Deloitte de gewenste grip, inzicht en transparantie in de kosten richting het verleden en richting de toekomst.”

Arcadis

“SKN heeft voor Arcadis Nederland een aantal servicekostenafrekeningen beoordeeld, hier de onvolkomenheden uitgehaald en deze met de opstellers gecommuniceerd. Het gehele proces is professioneel ingezet en adequaat afgehandeld, met meer duidelijkheid en een profijtelijke bijstelling van de kosten richting het verleden en richting de toekomst als uitkomst.”

Cromwell

“Vanaf 2021 verzorgt Cromwell Property Group (Cromwell) de servicekostenadministratie van haar gebouwen in Nederland in eigen beheer. Om haar huurders optimaal van dienst te zijn heeft Cromwell het SKN-Servicekosten Keurmerk uit laten voeren voor een aantal multi-tenant gebouwen binnen de portefeuille. Het SKN-Keurmerk staat voor Transparante, Correcte, Duidelijke en Duurzame servicekosten. Een visie die Cromwell volledig ondersteunt.”

Nationale Nederlanden

“SKN adviseert en ondersteunt Nationale Nederlanden bij het controleren van haar servicekostenafrekeningen. Servicekosten Nederland maakt de kosten inzichtelijk waarop Nationale Nederland actief kan anticiperen. Een fijne samenwerking.”

Bol.com

“SKN heeft naar alle tevredenheid de servicekosten van bol.com gecontroleerd en in overleg met bol.com en verhuurder zijn de servicekosten daar waar mogelijk verder geoptimaliseerd. SKN blijft de servicekostenafrekeningen vanaf heden jaarlijks voor bol.com monitoren.”

Just4work

“Hoewel het financiële resultaat ondergeschikt was, heeft het servicekostenonderzoek wel een aantal punten aan het licht gebracht die zijn rechtgezet voor de toekomstige jaren. Hierin zullen de besparingen dus sterk merkbaar zijn. Wij zijn blij dat wij dit inzicht hebben verkregen.”

MAZARS

“Wij zijn zeer tevreden! SKN heeft naar alle tevredenheid alle servicekostenafrekeningen van Mazars beoordeeld en inzichtelijk gemaakt. Bij toekomstige mogelijkheden zullen wij SKN zeker nogmaals benaderen.”

Mohs Klinieken

“Recent uitstekende ervaring met SKN services ondervonden. Erin gestapt met het idee: eerst zien, dan geloven. SKN heeft echter vanaf het begin daad bij het woord gevoegd. Zowel op proces als op inhoud en uitkomsten. Geen loze beloftes, steeds op de hoogte gehouden van de voortgang, volhardend, en altijd met respect voor alle partijen.”

Parnassia Groep

“SKN heeft tot onze grote tevredenheid alle servicekostenafrekeningen uit onze portefeuille gecontroleerd en beheert deze nu verder jaarlijks. Parnassia Groep waardeert de fijne samenwerking, wordt maximaal ontzorgd en heeft middels de database te allen tijde grip op – en inzicht in de servicekostenstroom.”

Randstad Groep

“SKN heeft alle servicekosten van de gehele portefeuille van de Randstad Groep gecontroleerd. Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd en meer helderheid en transparantie op het gebied van onze servicekosten, voor nu en de toekomst. SKN is een belangrijke aanvulling op de reeds aanwezige vastgoedexpertise binnen Randstad.”

Gemeente Utrecht

“Servicekosten Nederland heeft de afdeling Facilitair & Huisvesting van de gemeente Utrecht bijgestaan in het optimaliseren en versimpelen van het servicekostenmodel. Dit model wordt gebruikt om de servicekosten van Facilitair & Huisvesting door te belasten. Het resultaat is tot grote tevredenheid van Facilitair & Huisvesting, gemeente Utrecht uitgevoerd. Daarbij wordt de samenwerking als erg prettig ervaren.”