SKN beschikt over specialistische kennis aangaande servicekosten. Het SKN-team heeft gezamenlijk ruim 50 jaar ervaring met alle aspecten van servicekosten.

Op verzoek van verhuurders van commercieel vastgoed verleent SKN assistentie bij de opstelling van de servicekostenafrekening. Wij kunnen de afrekening ook in zijn geheel voor u verzorgen. Hiermee verzekert verhuurder zich van een tijdige en correcte afrekening van de servicekosten. Door inschakeling van SKN realiseert verhuurder tijdsbesparing, wordt hij geheel ontzorgd en ontstaat er een verbeterde huurrelatie.

De afrekeningen, die worden opgesteld, betreffen alleen huurrelaties met commerciële partijen (géén woning huurders).

Na het opstellen van de conceptafrekeningen worden deze besproken met de opdrachtgever. De servicekostenafrekeningen worden door verhuurder verzonden óf door SKN met bijbehorend SKN-Keurmerk. Om voorfinanciering vanuit verhuurder te voorkomen is SKN er attent op dat voorschotten in de pas lopen met de daadwerkelijke kosten. Mochten er vragen komen van huurders dan zal SKN deze beantwoorden.

 

Op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op!