In één oogopslag zien of de servicekosten TCDD zijn

In één oogopslag zien of de servicekosten van een gebouw Transparant, Correct, Duidelijk en Duurzaam zijn: dat is het SKN-Keurmerk.

Elke (potentiële) huurder, verhuurder, eigenaar, beheerder, accountant, financier en (mogelijke) investeerder kan de servicekostensituatie van een gebouw of portefeuille direct inschatten en vergelijken.

Het SKN-Keurmerk garandeert namelijk dat de servicekosten blijvend voldoen aan de onafhankelijke en continue evoluerende richtlijnen zoals opgesteld door SKN en blijvend worden geoptimaliseerd.

Bij deze toetsing past SKN alle kennis en ervaring toe op de 7 servicekostencategorieën [zie logo], waarbij de 4 kernwaarden altijd centraal staan.

Kernwaarden & het SKN-Keurmerk

Transparant: tussen huurder en verhuurder bestaat 100% openheid aangaande alle onderliggende servicekosten informatie.

Correct: servicekosten zijn in overeenstemming met afspraken uit de huurovereenkomst en geldige wet en regelgeving (compliance).

Duidelijk: servicekosten laten geen misverstanden bestaan, tussen huurder en verhuurder, over toegepaste SKN spelregels.

Duurzaam: het in evenwicht brengen van mens, milieu en economie (oftewel People, Planet, Profit), zodat een kringloop ontstaat die oneindig vol te houden (sustainable) is.

SKN onderscheidt in haar beoordeling 7 kostencategorieën.
Gezamenlijk vormen deze categorieën ons logo.

Kostencategorieën

Om de spelregels gemakkelijk te maken, heeft SKN haar diensten onderverdeeld in kostencategorieën. Per categorie wordt een uitleg gegeven aan de hand van de kernwaarden: Transparant, Correct, Duidelijk en Duurzaam.

Energie

Kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas, water of andere energie (bijv. stadswarmte of WKO).

Onderhoud installaties en bouwkundige zaken

De kosten voor onderhoud, keuringen en eventuele inspectie. Ook werkzaamheden die beschouwd worden als kleine herstellingen waaronder gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet vallen onder de rubricering ‘installatieonderhoud’. Kosten van bouwkundige zaken betreffen bijv. vervangen van lampen en- binnen schilderwerk in de algemene ruimten.

Receptie, huismeester en beveiliging

De kosten ten behoeve van de receptiediensten, huismeester en beveiligingsdiensten. De laatste kostenpost betreft alarmopvolging, brand- en sluitrondes en sleutelbeheer.

Terrein, groenonderhoud en vuilverwerking

Dit zijn kosten die samenhangen met onderhoud aan buitenterrein, een gemeenschappelijke tuin of groenvoorziening, zoals maaien van gras en het snoeien van beplanting. Onder vuilverwerking wordt verstaan het afvoeren van vuil door bijv. het beschikbaar stellen van vuilniscontainers.

Schoonmaak, glasbewassing, gevelreiniging en sanitaire middelen

Dit zijn kosten die samenhangen met: (a) het schoonmaken van entrees, algemene ruimten trappenhuizen, (b) de glasbewassing van de algemene ruimten en buitenpuien als mede gevelreiniging, (c) de sanitaire voorzieningen (handdoekautomaten, toiletpapier, zeep, etc. in algemene ruimten en (d) ongediertebestrijding.

Vaste lasten

Kosten voor de eventueel afgesloten glasverzekering en diverse gemeentelijke heffingen.

Administratiekosten

Voor de inkoop, het controleren van het geleverde dienstenpakket, het verzorgen van de administratie en het opstellen van de servicekostenafrekening wordt een administratievergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt maximaal 5% van de werkelijke kosten.

Download hier de digitale SKN-Keurmerk brochure

Servicekosten Nederland (afgekort SKN) biedt het kwaliteitskeurmerk voor de servicekosten van kantoorgebouwen. Het SKN-Keurmerk is een kwaliteitsoordeel over de servicekosten van kantoorgebouwen dat afkomstig is van een onafhankelijke, deskundige partij.