Servicekosten Nederland

Servicekosten Nederland startte in 2014 als Servicekosten Research Groep (afgekort SRG). Sindsdien zijn er servicekostencontroles voor ruim 710 gebouwen (ca. 4.900.000 mĀ²) uitgevoerd. Door een verdieping en verbreding van onze activiteiten, besloten wij in 2020 om verder te gaan als Servicekosten Nederland, afgekort SKN.

Al deze jaren ervaring hebben Ć©Ć©n ding duidelijk gemaakt. Zowel huurder als verhuurder hebben een identieke doelstelling. Dit zijn Transparante, Correcte, Duidelijke en Duurzame servicekosten. Om dit doel te realiseren en vorm te geven, hebben wij samen met de nieuwe naamgeving het SKN-Keurmerk ontwikkeld.

SKN is dƩ onafhankelijke servicekosten specialist

Onder het SKN-Keurmerk zijn servicekosten Transparant, Correct, Duidelijk en Duurzaam voor zowel huurder als verhuurder.

SKN Track Record

710
gecontroleerde gebouwen
4.900.000 mĀ² gecontroleerd metrage

Kernwaarden & SKN-Keurmerk

Transparant: tussen huurder en verhuurder bestaat 100% openheid aangaande alle onderliggende servicekosteninformatie.

Duurzaam: het in evenwicht brengen van mens, milieu en economie (ofwel People, Planet, Profit), zodat een kringloop ontstaat die oneindig vol te houden (sustainable) is.

Correct: servicekosten zijn in overeenstemming met afspraken uit de huurovereenkomst en geldige wet – en regelgeving (compliance).

Duidelijk: servicekosten laten geen misverstanden ontstaan tussen huurder en verhuurder als de SKN spelregels worden toegepast.

SKN onderscheidt in haar beoordeling 7 kostencategorieƫn.
Gezamenlijk vormen deze categorieƫn ons logo.

Kostencategorieƫn

Om de spelregels gemakkelijk te maken, heeft SKN haar diensten onderverdeeld in kostencategorieƫn. Per categorie wordt een uitleg gegeven aan de hand van de kernwaarden: Transparant, Correct, Duidelijk en Duurzaam.

Energie

Kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas, water of andere energie (bijv. stadswarmte of WKO).

Onderhoud installaties en bouwkundige zaken

De kosten voor onderhoud, keuringen en eventuele inspectie. Ook werkzaamheden die beschouwd worden als kleine herstellingen waaronder gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet vallen onder de rubricering ‘installatieonderhoud’. Kosten van bouwkundige zaken betreffen bijv. vervangen van lampen en- binnen schilderwerk in de algemene ruimten.

Receptie, huismeester en beveiliging

De kosten ten behoeve van de receptiediensten, huismeester en beveiligingsdiensten. De laatste kostenpost betreft alarmopvolging, brand- en sluitrondes en sleutelbeheer.

Terrein, groenonderhoud en vuilverwerking

Dit zijn kosten die samenhangen met onderhoud aan buitenterrein, een gemeenschappelijke tuin of groenvoorziening, zoals maaien van gras en het snoeien van beplanting. Onder vuilverwerking wordt verstaan het afvoeren van vuil door bijv. het beschikbaar stellen van vuilniscontainers.

Schoonmaak, glasbewassing, gevelreiniging en sanitaire middelen

Dit zijn kosten die samenhangen met: (a) het schoonmaken van entrees, algemene ruimten trappenhuizen, (b) de glasbewassing van de algemene ruimten en buitenpuien als mede gevelreiniging, (c) de sanitaire voorzieningen (handdoekautomaten, toiletpapier, zeep, etc. in algemene ruimten en (d) ongediertebestrijding.

Vaste lasten

Kosten voor de eventueel afgesloten glasverzekering en diverse gemeentelijke heffingen.

Administratiekosten

Voor de inkoop, het controleren van het geleverde dienstenpakket, het verzorgen van de administratie en het opstellen van de servicekostenafrekening wordt een administratievergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt maximaal 5% van de werkelijke kosten.