Een grondig due diligence onderzoek is onmisbaar bij de aankoop van vastgoed. Risicoā€™s uit het verleden en voor de toekomst worden in dit onderzoek geĆÆdentificeerd en vertaald in financiĆ«le consequenties zodat u een integrale en gedegen afweging voor de koop kunt maken.

Naar de mening van SKN maakt een onderzoek naar de servicekosten integraal onderdeel uit van het aankoopproces. Door alle disciplines, behorende bij de verrekening van servicekosten, bij aankoop te beoordelen verkrijgt koper op voorhand zekerheid over de juistheid van de servicekosten van voorgaande jaren. Met de kennis en kunde van SKN verschaffen wij u deze benodigde zekerheid. Bevindingen vanuit het onderzoek van SKN kunnen tussen koper en verkoper worden besproken en indien nodig worden vertaald in financiƫle consequenties.

Beoordeling due diligence onderzoek SKN

Het due diligence onderzoek van SKN richt zich op het in kaart brengen van alle mogelijke risicoā€™s over de servicekosten. Met een vast toetsingsprotocol beoordeelt SKN de laatst opgestelde servicekostenafrekening (en alle daaraan ten grondslag liggende informatie). Tijdens de beoordeling maakt SKN een risico-inventarisatie met betrekking tot o.a.:

 • Correcte naleving van contractueel gemaakte afspraken over servicekosten;
 • Via factuurcontrole wordt gekeken of bij doorbelasting van kosten de juiste kostendemarcatie is toegepast (servicekosten/huurder specifieke kosten/eigenaarslasten);
 • Toetsing marktconformiteit van contracten met toeleveranciers (zorgplicht verhuurder);
 • Energiebeoordeling;
 • De voorschotbedragen servicekosten per huurder toereikend zijn;
 • De toegepaste verdeelsleutels in lijn zijn met de gemaakte contractuele afspraken en aansluiten bij de eisen vanuit redelijkheid en billijkheid;
 • De afrekening volledig is en de ten grondslag liggende informatie (facturen, contracten, toelichting verdeelsleutels, energieverbruiksspecificaties etc.) aanwezig zijn.

Voordelen due diligence onderzoek SKN

 • Tijdsbesparing. Koper hoeft zelf gĆ©Ć©n diepgravend onderzoek te doen naar de servicekosten;
 • Eventuele onregelmatigheden worden op voorhand, tussen koper en verkoper, besproken en indien nodig vertaald in financiĆ«le consequenties. Hierdoor gĆ©Ć©n negatieve financiĆ«le verrassingen na aankoop – huurders kunnen servicekosten tot 5 jaar terug aanvechten;
 • Servicekosten onderzoek zorgt voor een duidelijke nulpunt bepaling voor de servicekosten;
 • Optimalisering liquiditeitsplanning door duidelijk inzicht in de te ontvangen servicekosten voorschotten en te verwachten daadwerkelijke kosten;
 • Op basis van SKN due diligence onderzoek verkrijgt koper duidelijk zicht op de te voeren servicekostenadministratie. Hierdoor ontstaat een gestructureerde overdracht van informatie richting de administratie bij koper (benodigde detailinformatie is beschikbaar, verdeelsleutels zijn inzichtelijk, contracten zijn beoordeeld op marktconformiteit, specifieke afspraken met huurders zijn vastgelegd);
 • Overzicht met aanbevelingen ter verdere optimalisatie van de servicekosten.

Het due diligence onderzoek van SKN heeft reeds voor veel potentiele kopers zijn meerwaarde bewezen in het aankoopproces.

Meer weten over het due diligence onderzoek en de kosten?

Neem dan contact op met ons team! Wij tonen u graag onze toegevoegde waarde.

Op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op!