Huurders hebben vaak (te) weinig grip op hun servicekosten. SKN heeft expertise met alle facetten van servicekosten en kan afrekeningen goed analyseren.

Tevens kijken wij naar de marktconformiteit van de in rekening gebrachte kosten. SKN stelt een analyserapportage op en verschaft huurder daarmee diepgaand inzicht in servicekostensituatie tot maximaal 5 jaar terug.

Na ontvangst van de huurovereenkomst, eventuele allonges en servicekostenafrekening(en) en reeds gemaakte afspraken omtrent de servicekosten maakt SKN een Quickscan van de door u betaalde servicekosten. Onder deze dienstverlening kijken wij (tot 5 jaar in het verleden) of alle in rekening gebrachte servicekosten juist en marktconform zijn.

U kunt hierbij denken aan:

 • Waar moet ik als huurder nu precies voor betalen?
 • Worden er geen eigenaarslasten in de afrekening opgenomen?
 • Zijn de afgesloten contracten met toeleveranciers marktconform?
 • Zijn de afrekeningen in overeenstemming met de gemaakte contractuele afspraken uit de huurovereenkomst en geldende wet en regelgeving?
 • Kloppen de gecontracteerde vermogens en aansluitingen voor gas en elektra?
 • Zijn de gehanteerde verdeelsleutels correct toegepast?
 • Zijn alle in rekening gebrachte diensten daadwerkelijk uitgevoerd?

Wat is er nodig voor een servicekosten review?

Om een servicekosten review te kunnen uitvoeren heeft SKN  slechts enkele basisdocumenten van u nodig, te weten:

 • De huurovereenkomst met eventuele allonges;
 • De ontvangen servicekostenafrekeningen met eventuele onderbouwingen / onderleggers vanuit verhuurder
  (tot 5 jaar terug);
 • Eventuele correspondentie tussen huurder en verhuurder met betrekking tot onderdelen in servicekosten, bijzondere afspraken ten aanzien van doorbelastingen, etc.

Wat zijn de voordelen van een servicekosten review?

 • Maximale grip op uw historische én toekomstige servicekosten;
 • Verbeterde transparantie;
 • Zekerheid aangaande juistheid en marktconformiteit van de doorbelaste servicekosten;
 • Tijdsbesparing voor u.

Op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op!