Privacy Statement

Privacy Policy

Uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons bij Servicekosten Nederland (afgekort SKN). Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren ten behoeve van onze reguliere bedrijfsuitoefening. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Privacy Policy zoals weergeven op deze website kunnen worden gewijzigd. Op deze pagina kunt u altijd de laatste versie van onze Privacy Policy raadplegen.

Beschrijving bescherming persoonsgegevens

Inzake de bescherming van de persoonsgegevens van contractspartijen, zakenrelaties, database en onze website is het volgende van toepassing:

Protocol contractspartijen
Alle gegevens van contractspartijen van Servicekosten Nederland worden opgeslagen en bewaard gedurende de looptijden van deze contracten. Als voorbeeld bewaren wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor een servicekosten review of het opstellen van een servicekostenafrekening, zoals huurovereenkomsten en servicekostenafrekeningen. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard zolang het onderzoek loopt. Daarna worden de gegevens, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn, verwijderd. Deze gegevens zijn intern voor directie en alle medewerkers toegankelijk.

Protocol zakenrelaties
Contactgegevens van zakenrelaties worden opgeslagen in een CRM systeem. Deze gegevens worden door de desbetreffende personen of bedrijven verstrekt hetzij mondeling, schriftelijk, per e-mail of op een visitekaartje. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij op verzoek van de desbetreffende persoon en op verzoek ook handmatig verwijderd. Deze gegevens zijn intern voor directie en alle medewerkers toegankelijk.

Protocol website
Wij gebruiken Google analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Op deze wijze kunnen wij bijvoorbeeld beoordelen hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor kunnen wij onze website van tijd tot tijd verbeteren.

Protocol Database

Servicekosten Nederland houdt de van opdrachtgever ontvangen informatie geheim, doch is gerechtigd de ontvangen informatie in geanonimiseerde vorm te gebruiken in de database van Servicekosten Nederland t.b.v. de opbouw van de SKN benchmark en algemene kengetallen met betrekking tot servicekosten. Indien je niet wilt dat je gegevens gebruikt worden voor benchmark onderzoek dan kun je dit aangeven per e-mail. Stuur hiervoor een e-mail aan [email protected].

Hyperlinks naar sites van derden

Op de website van Servicekosten Nederland kunt u hyperlinks naar website van derden aantreffen. Dit privacy statement is niet van toepassing op de (gelinkte) websites van derden. Servicekosten Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites, en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door Servicekosten Nederland worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. Tevens wordt uw bezoek aan de website van Servicekosten Nederland beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Servicekosten Nederland privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Uw rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Servicekosten Nederland vastgelegd en bewaard worden.

Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bij Servicekosten Nederland zijn opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient Servicekosten Nederland al uw gegevens over te dragen.

Recht op het wissen van gegevens
Indien u niet langer wenst dat uw gegevens bij Servicekosten Nederland zijn vastgelegd heeft u het recht om deze te laten verwijderen.

Recht op het indienen van een klacht
Indien u van mening bent dat Servicekosten Nederland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Recht op stop gegevensgebruik
U heeft het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Servicekosten Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mocht u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Servicekosten Nederland.

[email protected]  I  020 – 235 8000
H.J.E. Wenckebachweg 144-148 Amsterdam
KvK 63932970  I  BTW nummer NL 855458549B01