Servicekosten

Het begrip ‘servicekosten’ is lastig te definiëren. SKN beschrijft servicekosten als volgt: ‘kosten voor diensten en voorzieningen die onder regie en verantwoordelijkheid van verhuurder worden uitgevoerd ten behoeve van huurder. Deze kosten dienen tussen huurder en verhuurder in de huurovereenkomst te zijn afgesproken. Vervolgens worden deze kosten door verhuurder evenredig doorbelast aan (en betaald door) de gebruikers van het gebouw middels periodieke voorschotten en jaarlijkse verrekening’.

Voorbeelden van veelvoorkomende bijkomende leveringen en diensten zijn:

 • Leveren van gas en elektra;
 • Leveren van water;
 • Onderhoud W- en E-installaties*;
 • Onderhoud liftinstallaties;
 • Schoonmaak algemene ruimten;
 • Receptie / Huismeester;
 • Klein bouwkundig onderhoud;
 • Beveiliging;
 • Administratiekosten (meestal 5%).
*Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische-installaties

Dat klinkt vrij logisch en eenvoudig, maar zowel het speelveld als de spelregels van servicekosten zijn helaas vrij complex.

Het opstellen van een correcte servicekostenafrekening door verhuurder en het beoordelen daarvan door huurder is daarmee net zo lastig. Deze complexiteit wordt met name veroorzaakt door de volgende facetten:

 • Wet- en Regelgeving;
 • Contractuele afspraken;
 • Algemene Bepalingen (ROZ-model);
 • Correcte toepassing fiscaliteiten;
 • Technische staat van het gebouw;
 • Redelijkheid en billijkheid.

SKN biedt de helpende hand en navigeert zowel huurder als verhuurder feilloos door deze complexiteit.