10 juni 2020

Energielabel C verplichting 2023: bent u al in gesprek met uw huurder(s) of verhuurder?

Met de wijziging van het Bouwbesluit (2012) in oktober 2018, is het met ingang van 2023 verboden om een kantoorgebouw te huren of verhuren zonder geldig energielabel C.

Uw positie als huurder
Als het door u gehuurde pand met ingang van 2023 niet voldoet aan het energielabel C, mag u hier geen gebruik meer van maken. Het is voor nu niet geheel duidelijk wie er wordt aangesproken vanuit de overheid, wel is het duidelijk dat er bij het niet voldoen aan het benodigde energielabel C toenemende onzekerheid bestaat aangaande uw bedrijfshuisvesting. Het is dus zaak om vroegtijdig de benodigde inspanningen met verhuurder af te stemmen. Dit biedt dan uiteraard ook kansen om voor u als huurder de mogelijkheid te bespreken om het moment van 2023 naar voren te halen, waardoor u vroegtijdig gaat profiteren van de energiebesparing die kan worden gerealiseerd door de labelverbetering.

Uw positie als verhuurder
Als u als verhuurder voor 2023 wilt voldoen aan de energielabel C verplichting, is het belangrijk te inventariseren welke maatregelen hiervoor getroffen dienen te worden en welke kosten hieraan vast zitten. Los van het feit dat u graag als verhuurder een energiezuinig gebouw heeft, is het in de regel de huurder die profiteert van de te nemen maatregelen. Het is dan ook belangrijk om uw huurder mee te nemen in dit verduurzamingstraject, waardoor er een gezamenlijk commitment is om te verduurzamen. Door het gezamenlijk initiëren van de verduurzaming ontstaat er een gezonde discussie over de eventuele besparingen en de daarbij behorende split incentive tussen verhuurder en huurder(s). De huurder zal na verduurzaming immers een lagere energierekening hebben.

SKN-Keurmerk
Voor zowel de belangen van de huurder, als verhuurder is het dus belangrijk om een juiste communicatie omtrent dit onderwerp teweeg te brengen. Ons SKN-Keurmerk biedt aangaande dit verduurzamingsvraagstuk uitkomst voor beide partijen en ondersteund de noodzakelijke dialoog. Waar mogelijk wordt gekeken naar een passende toedeling van de kosten bij split incentives. Lees meer over het SKN-Keurmerk op deze pagina.

Ondersteuning
Heeft u hulp nodig bij de te voeren gesprekken en/of interesse in het SKN-Keurmerk om de servicekosten van uw kantoorgebouw verder te optimaliseren? Neem dan contact op met ons team! Wij bekijken graag samen met u en uw huurder of verhuurder de mogelijkheden.