15 januari 2020

Forse daling servicekosten kantoren

De Vastgoedmarkt van vandaag bericht een forse daling van de servicekosten voor kantoren in 2016. Vraagt u zich af of uw servicekosten ook lager uitvallen? Wij kijken graag met u mee.

In 2016 lagen de totale servicekosten in Nederlandse kantoren 10,8 procent lager dan in 2015. Dat blijkt uit de VGM NL servicekosten benchmark kantoren 2017. In 2016 kwamen deze kosten uit op 25,51 euro per m² (vvo) per jaar. De daling van ruim 10 procent is vooral te verklaren door het afnemen van de kosten voor receptie en huismeester. De overige componenten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Elektra (6,69 euro) en warmte- en koudelevering (5,06 euro) maakten het grootste deel van de servicekosten uit.

In totaal had de verhuurder in 2016 151 dagen nodig om de afrekening naar de huurder te sturen. Dat is 4,86 procent langer dan in 2015. In totaal zijn er 639 objecten in de benchmark opgenomen met een totale vvo van
4,1 miljoen m² en een gemiddelde oppervlakte van 6.450 m².