28 maart 2022

Grip op de servicekosten voor huurders belangrijker dan ooit

Door de COVID periode met wisselende gebouwbezetting, de stijgende energieprijzen en de verplichte energiemaatregelen is het inzicht in en de grip op de servicekosten voor huurders belangrijker dan ooit.

Servicekosten Nederland kan middels het Servicekosten Keurmerk huurders specifieke detailinformatie verstrekken over de servicekostenafrekening, de verbruiken per huurder en het verloop van de kosten. Per gebouw wordt een maatwerk rapport verstrekt welke met de servicekostenafrekening kan worden meegezonden. Dit voorkomt vele vragen van huurders en biedt meteen inzicht in de nog aanwezige optimalisatie mogelijkheden van het gebouw. Een win-win situatie voor alle partijen.

Het servicekostenpakket is geen statisch product maar beweegt voortdurend mee met de markt, de bezetting van het gebouw en de wensen van huurders. Middels het Servicekosten Keurmerk wordt hier actief op ingespeeld.

Heeft u interesse in het Servicekosten Keurmerk of wilt u meer inzicht in uw servicekostenafrekening dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via tel: 020 – 235 8000.