08 juli 2020

Heeft u uw servicekostenafrekening al ontvangen?

Zoals bekend, dient de verhuurder van een kantoorgebouw elk kalenderjaar een afrekening van de servicekosten op te stellen. Redelijkerwijs ontvangen huurders deze afrekening in het jaar erna, maar het komt regelmatig voor dat deze pas vele maanden later wordt toegestuurd.

Dit is uiteraard niet wenselijk. De gemaakte afspraken kunnen vervagen, het risico op discussies kan groeien en een eventuele teruggave kan op de plank blijven liggen. Blijf dus alert en wijs uw verhuurder op zijn taak om tijdig een servicekostenafrekening op te stellen.

Zoekt u hulp bij het aangaan van dit gesprek? Of wilt u de servicekostenafrekening door de juiste mensen laten controleren? Neem dan contact met ons op!