24 maart 2020

Kantoorhuurder, klopt uw servicekostenafrekening? Weet u waar u precies voor betaalt?

In de periode april – mei ontvangen veel kantoorhuurders hun jaarlijkse servicekostenafrekening. Deze afrekeningen bevatten regelmatig onverwacht hoge kosten en geven vaak weinig inzicht waarvoor nu precies wordt betaald.

De ervaring van Servicekosten Nederland is dat veel servicekostenafrekeningen onjuistheden bevatten. De experts van SKN analyseren uw servicekostenafrekening en stellen vast of de aan u doorbelaste kosten juist en marktconform zijn. Hier volgt een kleine selectie van aspecten die SKN voor u analyseert:

  • Bestaat er leegstand die niet of te weinig meedeelt in de algemene kosten;
  • Zijn er diensten die in rekening zijn gebracht worden maar nooit/minder frequent zijn uitgevoerd;
  • Zijn er facturen die dubbel zijn ingeboekt of in meerdere boekjaren worden opgevoerd;
  • Zijn de energiekosten marktconform;
  • Is er bij afrekeningen gebaseerd op vloeroppervlak rekening gehouden met bijzonder gebruik / gebruik buiten kantooruren (denk aan een datacenter of 24/7 callcenter bijvoorbeeld);
  • Zijn er eigenaarslasten doorbelast;
  • Kent het gebouw installaties die niet tijdig zijn vervangen maar telkens worden gerepareerd, waardoor reparatiekosten (servicekosten) voor huurder onterecht oplopen?

Wilt u uw servicekosten inzichtelijk hebben of verhuist u naar een nieuw gebouw en wilt u uw servicekosten op voorhand optimaliseren? Laat onze experts met u meekijken!