29 juni 2020

Optimalisatie servicekosten Bright Offices Amsterdam

Servicekosten Nederland controleert in opdracht van BNP Paribas Real Estate, namens huurders en verhuurder gezamenlijk, de opgestelde servicekostenafrekening van 2019 voor kantoorgebouw “Bright Offices”. Dit gebouw is gelegen aan de La Guardiaweg 36 – 68 te Amsterdam.

SKN heeft alle onderliggende servicekosteninformatie onafhankelijk beoordeeld en naar aanleiding daarvan een rapportage opgesteld. Deze rapportage is met alle partijen besproken waarna consensus is bereikt. Het resultaat hiervan is een servicekostenafrekening die op voorhand in overeenstemming is met afspraken uit de huurovereenkomsten en wet- en regelgeving, zodat deze transparant, correct en duidelijk is voor alle betrokken partijen.

De servicekostenafrekening van 2019 is samen met de rapportage van SKN aan de huurders van het kantoorgebouw verstuurd. In de komende jaren blijven SKN en BNP Paribas Real Estate in gezamenlijk overleg de servicekosten voor het kantoorgebouw continu verder optimaliseren. Een win-win situatie voor alle betrokkenen.