07 februari 2022

Servicekosten Keurmerk voor kantoorgebouwen

Het SKN-Keurmerk is het kwaliteitsoordeel voor de servicekosten van kantoorgebouwen. De doelstelling van het SKN-Keurmerk is om de servicekostenafrekening op voorhand Transparant, Correct, Duidelijk en waar mogelijk Duurzaam te krijgen.

Het resultaat is een optimaal bij het gebouw passend pakket aan leveringen en diensten. Middels het SKN-Keurmerk worden vervelende discussies achteraf tussen partijen voorkomen. Een belangrijk bijkomend voordeel van het SKN-Keurmerk is dat partijen zelf géén diepgravend onderzoek hoeven te verrichten naar de juistheid van de kosten. Een tijdsbesparing voor alle betrokkenen. In één oogopslag is voor de belanghebbende te zien of de vaststelling van de servicekosten in orde is bevonden.