05 februari 2020

SKN controleert preventief servicekostenafrekeningen namens vooraanstaande Nederlandse vastgoedeigenaar

SKN heeft onlangs van vooraanstaande Nederlandse vastgoedeigenaar de opdracht verkregen om de servicekostenafrekeningen van een aantal imposante omvangrijke kantoorgebouwen uit de portefeuille preventief te controleren. Wat houdt deze opdracht feitelijk in?

Vóórdat deze vastgoedeigenaar de servicekostenafrekeningen naar zijn huurders stuurt, onderwerpt SKN deze afrekeningen aan een gedegen controle. Daarin worden onder andere de volgende punten onderzocht:

  • Factuurcontrole (juistheid, volledigheid en tijdigheid);
  • Zijn de afspraken uit de huurovereenkomst aangaande servicekosten juist verwerkt in de afrekening?
  • Is er een juiste demarcatie tussen servicekosten en eigenaarslasten gemaakt?
  • Zijn de afgesloten contracten met toeleveranciers marktconform?
  • Hebben alle in rekening gebrachte kosten betrekking op het af te rekenen tijdvak?
  • Zijn de gehanteerde verdeelsleutels voor verdeling van de totale kosten redelijk en billijk?
  • Kloppen de gecontracteerde vermogens van energie bij het feitelijke verbruiksniveau van het gebouw?
  • Passen de energie aansluitingstypen bij feitelijk verbruik van het gebouw?
  • Wordt voldaan aan de energiebesparingsplicht en bijbehorende informatieplicht?

De afrekeningen worden, waar nodig, aangepast aan de hand van de uitkomst van deze controle. SKN heeft alle informatie beschikbaar, gebenchmarkt en inzichtelijk gemaakt. De eigenaar weet zich gerust gesteld dat elke post in de afrekeningen 100% transparant en volledig onderbouwd aan huurders kan worden uitgelegd. SKN voorziet deze afrekeningen van het SKN-Keurmerk. Eigenaar bespaart zich veel tijd, er volgen geen lastige discussies met huurders hetgeen bouwt aan onderling vertrouwen en de huurder kan er zeker van zijn dat hij niet teveel betaald. Een win – win situatie voor alle partijen.