07 april 2020

Totale ontzorging op het gebied van servicekosten

Servicekosten Nederland (SKN) verzorgt inmiddels voor een groot aantal opdrachtgevers het jaarlijkse servicekostenbeheer. Dit doen wij onder meer voor een grote zorgorganisatie, een bekende Nederlandse Bank, de Randstad Groep, Bol.com en natuurlijk vele anderen.

Bij een dergelijke jaarlijkse controle worden niet alleen de ontvangen servicekostenafrekeningen gecontroleerd, maar tevens diepgaande besparingsmogelijkheden gesignaleerd en benut, waarvoor in vele gevallen de samenwerking met de verhuurders wordt gezocht. Onze opdrachtgevers kunnen op elk moment de actuele status van de servicekosten van hun vestigingen monitoren via een persoonlijk dashboard dat wij voor hun inrichten.

Onze opdrachtgevers verzekeren zich hiermee van:

  • Het tijdig ontvangen van alle servicekostenafrekeningen;
  • Het betalen van juiste servicekostenbedragen;
  • Een geoptimaliseerd pakket aan leveringen en diensten;
  • Geminimaliseerde afwijkingen van daadwerkelijke kosten versus betaalde voorschotten;
  • Transparantie in te betalen kosten hetgeen compliance-doelstellingen ondersteunt;
  • Zekerheid over correcte inkoop van diensten door verhuurders en daarmee optimale toekomstige kosten;
  • Inzicht in de kosten per vestiging;
  • Zekerheid van huisvestingslasten;
  • Accurate kennis en deskundig advies;
  • Het signaleren van mogelijkheden waarbij sámen met verhuurder duurzaamheidsinvesteringen worden opgepakt.

Het jaarlijkse servicekostenbeheer volgt op het voorafgaande traject dat SKN heeft uitgevoerd voor deze opdrachtgevers waarbij de historische servicekostenafrekeningen in kaart zijn gebracht en beoordeeld.

Wilt u ook verzekerd zijn van alle bovenstaand genoemde voordelen? Neem dan contact op en laat onze experts met u meekijken!